Als je in het bezit bent van een webshop kun je gebruik maken van het zogenaamde salto systeem. Simpel gesteld kun door dit systeem toe te passen op afstand deuren openen. Het systeem is er in diverse varianten. Zo heb je een systeem waarmee je alleen de deuren kunt openen en sluiten. Je hebt echter ook al systemen die daarnaast een registratie van de bezoekers en van de tijd maken. Die laatste variant maakt het goed monitoren van de verschillende activiteiten binnen je webshop heel goed mogelijk.

Wie is wanneer binnen

Als ondernemer wil je steeds beter en meer en wil je je snel aan kunnen passen aan de markt en uiteraard de specifieke wensen van je bezoekers. Met behulp van een salto systeem neem je kennis van wie er binnenkomt- wie er door de deur komt dus- en kun je bovendien zien wie er op welk moment binnen is. Met die wetenschap kun je als ondernemer telkens weer je voordeel doen. Het systeem wordt uiteraard ondersteund door geavanceerde technologie die voldoet aan alle eisen die aan deze sluitsystemen gesteld worden. Als ondernemer werk je het liefst en uitsluitend op basis van getallen en cijfers, en niet op gevoel. Door dit systeem toe te passen kun je met gegevens eerder inspelen op de wensen van je bezoekers en dat is uitermate belangrijk om je al goed lopende webshop telkens opnieuw te verbeteren.